Als mens zijn we vaak op zoek naar een houvast, dat ons helpt in ons dagelijks handelen. We zoeken antwoorden op vragen als: hoe gaan we met elkaar om, hoe zorgen we voor elkaar en wat verbindt er ons. Als sociale inclusieve netwerkonderneming vinden we de drijfveer voor ons handelen in ubuntu.

Ubuntu of het diepgewortelde mensbesef dat we allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, geeft vorm aan ons mens- en maatschappijbeeld. Het is het fundament voor de relaties die we als mens willen aangaan en de voedingsbodem voor ons ondernemen. Ubuntu start met de onvoorwaardelijke acceptatie van iedere burger. Iedereen is gelijkwaardig en maakt deel uit van een groter geheel.

Iemand met ubuntu staat open voor anderen en gelooft dat elke mens potentieel en talenten heeft maar ook dat elke mens kwetsbaar is. De talenten en mogelijkheden van anderen vormen geen bedreiging maar net een meerwaarde waardoor je als mens kan groeien en ontwikkelen. Iemand met ubuntu gaat in verbinding met andere mensen en gaat actief op zoek naar unieke en creatieve antwoorden om elkaar te dragen in die kwetsbaarheid.

Ubuntu is dynamisch, warm, uitdagend en heeft als doel mensen sterker te maken. Ubuntu vormt de kern van onze onderneming. Het is onze drijfveer en staat daarom centraal in onze ondernemingsnaam.

Wil je meer te weten komen over ubuntu, bekijk dan zeker onderstaande video teaser en laat je daarna inspireren door onze medewerkers. Mens zijn doe je samen. Iedereen zorgt voor iedereen.
 

  Viviane, ateliercoach De Drie Wijzen

Iedereen in De Drie Wijzen is ook echt gelijk. Er wordt geen onderscheid gemaakt ongeacht de functie of verantwoordelijkheid. Iedereen werkt samen aan hetzelfde doel en dat maakt dat dit een uniek verhaal is. Hoe we samenwerken is voor mij echt ubuntu.Thijs, coördinator sociale economie

Ik zeg vaak: ik kan niet zijn wie ik ben zonder de mensen rondom mij. Ik heb iedereen rondom mij nodig om te zijn wie ik ben. Mijn ubuntu-zijn is dan ook niet van 9 tot 5. Ik ben geen ander persoon op het werk dan thuis. Het is de manier waarop je in het leven staat.Bert, coördinator Comforte

Binnen de Comforte-familie speelt diversiteit een grote rol. We willen iedereen een kans geven op een betaalde job ongeacht hun achtergrond, religie of taal. In de multiculturele wereld waarin we leven bouwt iedereen mee aan het grotere verhaal en dat is ubuntu.


 Kiana, coördinator Wissel

Voor mij betekent ubuntu in verbinding staan met elkaar. Ik ben gedreven, wil er zijn voor cliënten, collega's, vrienden en mijn gezin. Ik haal voldoening als ik iets kan betekenen voor een ander. Ik ben niet de perfecte ubuntu-mens maar streef er wel naar.


 Arnout, mobiele coach

Ubuntu is eigenlijk hoe de maatschappij in elkaar zit maar de mensen zien dit niet altijd. We zeggen altijd, we willen onafhankelijk zijn maar eigenlijk kunnen we nooit onafhankelijk zijn. We zijn interafhankelijk en alles wat we doen heeft invloed op elkaar en omgekeerd.Justine, verantwoordelijke Kamelofant

Ik ben iemand die heel sociaal is en heel graag luistert naar de andere. De mensen leren kennen zoals ze zijn, los dan nog van het werk. Weten, met wie werk ik, wie is die persoon. En hoe kunnen we elkaar ondersteunen.Ann, coördinator Het Loket

Tot nu toe is mijn leven een aaneenschakeling geweest van kansen om mensen te ontmoeten met verschillende mogelijkheden, interesses en diverse achtergronden. Een afwisseling tussen drukke en rustige momenten.


 Madina, planner Comforte

Groep Ubuntu is voor mijn geen klassieke organisatie, maar wel een groot team van mensen dat meer doet dan gewoon werken. Het is een team dat elke dag samenwerkt en –leeft net zoals een familie. Het is een organisatie met een heel grote ziel.Kimberly, wooncoach

Voor mij betekent ubuntu dat je respectvol omgaat met andere mensen. Tijdens mijn werk vraag ik me dan ook dikwijls af of ik in die situatie hetzelfde zou willen. Wij als begeleider zijn er niet om hen schools te dicteren wat ze wel of niet moeten doen.Ben, coördinator Hise

Ubuntu voelt voor mij niet echt bijzonder, omdat ik mezelf erin herken. Het is de manier waarop ik in het leven sta. Wat mensen echt voor elkaar kunnen betekenen heb ik vooral ervaren bij het overlijden van mijn schoonvader.


 Johan, beleidsmedewerker agogiek

Als mens mag je niet in jezelf geplooid zijn en binnen je eigen grenzen blijven. Ubuntu is het tegenovergestelde van narcisme, egocentrisme en protectionisme. Het gaat immers over jezelf openstellen naar anderen toe. Je groeit in een groter geheel.Caroline, ateliercoach Regenboog

Ubuntu betekent voor de cliënten dat er nauw wordt samen gewerkt met de netwerken. Dat we niet zeggen, wij kennen het allemaal, want wij zijn professioneel. We gaan samen op zoek naar wat het beste is voor de cliënt.Luc, medewerker Het Loket

Binnen het Loket proberen we ubuntu te realiseren voor cliënten en hun netwerk. We nemen ubuntu ter harte en het weerspiegelt zich in alles wat we doen. Het welzijn en welbevinden van onze cliënten in de maatschappij blijft het hoofddoel.


 Bert, ateliercoach Regenboog

Ubuntu is samen kijken hoe je een doel kan bereiken, een wisselwerking tussen verschillende mensen die ervoor zorgt dat het resultaat nog zo mooi en goed is. Samen iets bereiken is zoveel mooier dan alles alleen doen.Martine, Raad van Bestuur

De filosofie, de verhalen die verteld worden en waar het vandaan komt vind ik altijd heel inspirerend. Ik kom zelf uit de thuisverpleging, het wit gele kruis. Ik sta heel dicht bij de visie van Ubuntu omdat dat het ook de visie is van onze thuiszorg.Veerle, mobiele coach

Ubuntu is voor mij respectvol omgaan met andere mensen, openstaan voor wat ze te vertellen hebben en hoe ze zijn. Vel geen oordeel en laat het op je afkomen. Ubuntu is nieuwsgierig zijn naar wat mensen je te vertellen of bieden hebben.Eline, mobiele coach

Vanuit mijn functie vind ik het belangrijk dat we een goede verbinding vinden tussen vrijwilligers en cliënten, ik probeer voor hen de ideale match te maken. Het zorgt voor inclusie, en creëert vooral een warme band tussen cliënt en vrijwilliger.Lydie, medewerker onthaal

Voor mij zit ubuntu in hele kleine dingen. Als we in het onthaal telefoons krijgen van mensen die hun begeleider niet kunnen bereiken doen ze vaak hun verhaal. Eigenlijk help je hen al door gewoon te luisteren. 


 Carol, verantwoordelijke Struisbeer

We hebben een warme huiselijke opvang die kleinschalig is en het contact met de buurt is voor mij persoonlijk het grootste verschil met een andere opvang. We kunnen iedereen erin betrekken en het is voor de verschillende partijen leerrijk.Mieke, medewerker Passerelle

Ubuntu draait er voor mij om dat we vanuit de nodige expertise op een respectvolle manier zoeken naar antwoorden op ondersteuningsvragen. We moeten hierbij vertrouwen durven geven, en oog hebben voor de dromen en wensen van de persoon in kwestie.Lieselot, coach organisatieontwikkeling

Ubuntu betekent voor mij omringd worden door mensen bij wie je terecht kan. Jouw probleem is niet meer je eigen probleem maar wordt een gedeeld probleem. Door de mensen om je heen krijg je het gevoel dat je alles aan kan.


 


 

Zoals we de voorbije jaren al deden, nemen we de sterktes mee van den achtkanter, Feniks, Regenboog en BIK. Deze (historische) organisaties vormen ons fundament en zijn sterker geworden door de krachten te bundelen, een mooi voorbeeld van Ubuntu. We bouwen samen met alle cliënten, medewerkers, vrijwilligers en klanten aan een mooie toekomst. vzw den achtkanter
Den achtkanter werd gestart in 1979. Door het onvoorwaardelijk geloof in het potentieel van mensen groeide den achtkanter uit tot één van de meest toonaangevende organisaties voor mensen met een beperking en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in Vlaanderen. De visie op professionele identiteit, de ontwikkeling van voortgezette cognitieve revalidatie bij een NAH en het sectoroverschrijdend samenwerken zijn maar enkele illustraties van het innoverende karakter van den achtkanter. De uitbouw van relaties met lokale ondernemers en het steeds zien en benutten van kansen kenmerkten het ondernemerschap van den achtkanter.vzw Feniks
De werking van Feniks zag het levenslicht in 1981 en ligt aan de basis van de huidige nieuwe ondersteuningsvormen in Vlaanderen. Feniks was grondlegger op vlak van begeleid wonen en begeleid werken en stond aan de wieg van het artistiek mentorschap en de ondersteuning van oudergroepen. Als organisatie is Feniks erin geslaagd om op verschillende terreinen te pionieren en innovatief te ondernemen. Het toepassen van het burgerschapsmodel en het geloof in kleinschalige dienstverlening (ondanks de grootte van de onderneming) zijn nog steeds de fundamenten van onze huidige netwerkonderneming. Buurtgericht en inclusief werken, het activeren van talenten, gedeeld leiderschap en zelfsturende teams waren sleutelprincipes die nog elke dag gehanteerd worden.vzw Regenboog
Regenboog werd opgericht in 1980 en was net als vzw Feniks pionier op vlak van begeleid wonen. Het geloof in de talenten van mensen met een beperking resulteerde in eigentijdse maakateliers die op vandaag nog steeds een visitekaartje van onze huidige inclusieve netwerkonderneming is. Regenboog geloofde heel sterk in de kracht van samenwerken en legde samen met vzw BIK en vzw Hise de basis voor de actuele werking van vrijwilligersorganisatie De Drie Wijzen.

vzw BIK
BIK of Buurtinitiatieven Kuurne werd opgericht in 2000 en ligt mee aan de basis van ons actueel dienstenchequebedrijf Comforte, tAlternatief, de kinderdagverblijven Kamelofant en Krokonijn en de naschoolse opvang Struisbeer. BIK pionierde op vlak van sociale economie en geloofde heel sterk in de kracht van sociale netwerken. De integrale, inclusieve, structurele en participatieve benadering en het onvoorwaardelijk geloof in de kracht van mensen zijn nog altijd heel relevant. BIK stond samen met vzw Regenboog en vzw Hise mee aan de wieg van de vrijwilligersorganisatie De Drie Wijzen.