Bert Meersman, ateliercoach Regenboog

 

Ubuntu is samen kijken hoe je een doel kan bereiken, een wisselwerking tussen verschillende mensen die ervoor zorgt dat het resultaat nog zo mooi en goed is. Samen iets bereiken is zoveel mooier dan alles alleen doen. 

Momenteel is stagebegeleiding iets waar ik in het werkveld heel sterk mee bezig ben. Voor de studenten die stage lopen is het gegeven ubuntu niet altijd evident. Ze hebben vaak moeite met de manier waarop wij het hier aanpakken. Dat ze anders denken en niet altijd mee zijn in het verhaal kan je hen uiteindelijk niet kwalijk nemen. De maatschappij waarin we leven is voor een heel groot stuk gericht op individualisme. Zo kan je maar iets bereiken in je leven als je je best doet. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat er gebeurt en je moet er de gevolgen van dragen. Dat staat haaks tegenover wat ubuntu eigenlijk is. 

Ubuntu is naar mijn gevoel ook de enige manier waarop je het beste haalt uit cliënten. Straffen en belonen in de zin van ‘als je dit doet, dan krijg je dat’, horen hier eigenlijk niet in thuis.  

Door over ubuntu na te denken heb ik bij mezelf ontdekt dat ik me meer dan vroeger kwetsbaar opstel binnen het team van collega’s. Vroeger had ik de neiging om te denken dat als er zich een probleem voordeed met een cliënt die ik begeleid, ik diegene moest zijn die de oplossing zocht voor het probleem. Intussen heb ik ontdekt dat er een heel andere dynamiek heerst door de collega’s te betrekken bij een situatie. De enige juiste weg is eigenlijk samen met hen.

De situatie voorleggen en bekijken, een andere visie is niet slecht en vaak vernieuwend. In veel gevallen komt de oplossing van een collega. Het geeft gewoon een heel goed gevoel en het is volgens mij dan ook de enige juiste weg. Collega’s betrekken in de zaken waar je mee bezig bent, zorgt ervoor dat we er allemaal sterker uit komen. Het maakt ons al team en persoon beter. Je bent niet zwak omdat je zelf geen oplossing vindt, integendeel, je bent zwak als je het niet samen met je collega’s doet. Als mens word je hier gewoon sterker, beter van.  

 

Ubuntu kan je niet ‘even’ zijn, maar dat ben je als persoon. Je bewandelt wegen met anderen zonder erbij stil te staan. Het is een manier van zijn die overal aanwezig is in je leven.