Over ons

Groep Ubuntu gaat als sociale netwerkorganisatie net die stap verder. Wij verleggen de standaard voor kwetsbare mensen en gezinnen. We gaan voor niets minder dan hun eigen gewaardeerde plek in de samenleving, dat doen we door hen te versterken. Vanuit een actief luisteren naar hen en hun netwerk zoeken we samen naar unieke, creatieve antwoorden. Echt, maar dan ook echt maatwerk! 

Mensen sterker maken maakt ook ons sterker. We worden algemeen erkend en gewaardeerd voor onze agogische kennis en onze uitgebreide expertise zowel op vlak van cognitieve training (mediërend agogisch handelen, breinbreker) als onze aanpak rond wellbeing (gentle teaching). Sterke inhoud en een warme aanpak voor de beste kwaliteit van leven.

Activiteiten, dienstverlening en werkplekken creëren we én voor mensen met een (vermoeden van) beperking én voor zij die verder van de arbeidsmarkt staan. Anders en sector overschrijdend! We zoeken naar kruisbestuiving over sectoren heen en in verbinding met de buurt. We vinden het immers heel normaal dat echt iedereen de kans krijgt om bij te dragen aan een warme, solidaire leefomgeving.

Mens zijn doe je samen. Iedereen zorgt voor iedereen.


 

 

 


 

Onze waarden

 

We hebben een open geest en brede kijk

We staan in de wereld met een open vizier. Nieuwsgierig in de ander gaan we onbevangen en vol vertrouwen in dialoog. Diversiteit en anders zijn zien we als een verrijking die we gelijkwaardig met ons eigen denken en doen willen benaderen.


We stellen mensen centraal  

Wat cliënten, klanten en medewerkers willen, staat centraal. Mensen zijn onze motor. We focussen sterk op gepaste antwoorden samen met hen. We worden voortdurend uitgedaagd en aangemoedigd door onze omgeving. We zoeken immers naar dat unieke, creatieve antwoord dat past in een wisselwerking tussen vraag en actie op maat.


We verbinden

Eenheid is onze kracht, diversiteit is onze rijkdom. Als iedereen op zijn manier kan en mag bijdragen geven we vorm aan een warme samenleving. De sleutel hiervoor ligt bij ons: we willen verbindend intern en extern samenwerken. Co-creëren en harmonisch beslissen vormen hierin de essentie.


We versterken vanuit krachten

We beginnen met wat is. We bundelen en ontwikkelen de aanwezige krachtbronnen  en zetten die ten volle in. Zo kan iedereen vanuit een actieve betekenis bijdragen aan een warme buurt.


We ondernemen maatschappij gedreven

We zijn zelf aan zet! We nemen initiatief om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Deze winst is altijd sociaal, ecologisch duurzaam en economisch beheersbaar. We doen niet mee als de sociale impact voor onze omgeving niet voldoende onderscheidend is.


We vernieuwen

We zijn een vrijplaats waar ruimte is voor experiment. Vanuit een langetermijnvisie zoeken we proactief naar innovatieve antwoorden. Het voortdurend streven naar verbeteren en hierin pionieren vraagt alerte voelsprieten en een gepaste dosis lef.


We maken het verschil, mét goesting

Voor elkaar, voor de buurt, voor onze maatschappij, voor onszelf. Daarvoor engageren we ons . We willen echt mee het verschil maken in die sociale winst  en dat vooral tonen, laten voelen, elkaar begeesteren. Goesting creëert nóg meer goesting.