De omgekeerde vacature - voor een goede match tussen werk en werknemer

Als de werkzaamheidsgraad moet verhogen, dan zullen we tienduizenden mensen moeten activeren. Deze mensen moeten weten dat er jobs bestaan die aangepast zijn aan hun talenten en beperkingen.


De reguliere economie gaat ervan uit dat mensen zich moeten aanpassen aan het beschikbare werk. Herwin doet een oproep om dit om te draaien: het werk moet aangepast worden aan de mensen die beschikbaar zijn.

Er zijn 600.000 volwassen Vlamingen die een vorm van arbeidshandicap hebben, amper de helft daarvan is aan het werk. Door het werk aan te passen aan de mogelijkheden en talenten van mensen, kunnen zij de motivatie en goesting vinden om aan de slag te gaan. Dat is wat we binnen de sociale economie verwezenlijken, om een goede match te vinden tussen job en persoon. Geen standaardvacature met hoge eisen en een lijst aan voorwaarden, maar een vacature op maat. Want in de sociale en circulaire sector zien we iedereen graag komen.

Vorige week kwam Vooruit met het voorstel om aan iedereen die meer dan twee jaar werkloos is een basisjob te geven. De sociale economie staat klaar om gestalte te geven aan die basisbaan. Herwin roept de overheid dan ook op om de plaatsen in de sociale economie te verdubbelen van 50.000 naar 100.000 jobs.

Meer info vind je op www.omgekeerdevacature.be


Ander nieuws