Volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel

Als je omwille van een ongeval, hersenbloeding, herseninfectie, ... een niet-aangeboren hersenlet­sel (NAH) hebt opgelopen, dan verandert je leven drastisch. Na een vaak langdurige revalidatie wordt het stilaan duidelijk dat er wellicht blijven­de problemen zijn. Die kunnen een invloed heb­ben op heel wat aspecten van je leven: denken en redeneren, emotioneel en gedragsmatig, in de sociale omgang met mensen, ... De gevolgen van een hersenletsel zijn heel complex en moeilijk te begrijpen. Bovendien verschillen ze ook sterk van persoon tot persoon. Ze hebben een grote impact op je algemeen welbevinden en dat van je omgeving.

Het is dan ook belangrijk dat je na het afronden van je initiële revalidatie de kans krijgt om alle veranderingen te herkennen en te begrijpen, en dat je leert omgaan met de moeilijkheden die je ondervindt. Het is dan zeker zinvol om in te zetten op verdere stimulering om vaardigheden te ontwikkelen. Onze hersenen zijn levenslang veranderbaar. Er ontstaat nu vooral ook nood aan ondersteuning op vlak van verwerking. In het dagelijks leven moet je immers leren omgaan met de blijvende beperkingen.

Bij Groep Ubuntu kan je terecht voor verschillende vormen van therapie, zowel individueel als in groep.

 

Wil je meer informatie over onze werking voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel? Aarzel niet om onze mensen van Het Loket te contacteren. Zij helpen je graag verder.

Contacteer Het Loket


 

Breinbreker

De methodiek Breinbreker bestaat uit verschillende aspecten. Tijdens de cognitieve training leer je hoe je een probleem doelgericht kan aanpakken, hoe je stap voor stap een taak tot een goed einde kan brengen.

Via sessies psycho-educatie kan je beter begrijpen wat jou overkomen is, wat jouw sterke en minder sterke kanten zijn en krijg je tips om beter om te gaan met de problemen die je ervaart. Met sessies over emotionele zelfregulering krijg je een beter zicht op de mogelijke veranderingen op het vlak van emoties en gedrag, leer je beter grip krijgen op frustratie, en word je ondersteund bij het verdriet omtrent het verlies aan vaardigheden dat je ervaart.

In de sociale vaardigheidstraining gaan we dieper in op de mogelijke gevolgen van een hersenletsel op relaties met anderen, leer je stilstaan bij de ervaringen die je daarmee hebt en kan je oefenen om daar verandering in te brengen.

Wij bieden zowel individuele therapie als groepstherapie aan, zowel binnen het dagcentrum als daarbuiten.


 

Breinbreker +

De groepstherapie die wij aanbieden los van het dagcentrum heet Breinbreker +. Dat is een pakket van 12 sessies (1 per week) met maximaal 10 deelnemers. Er is onder andere aandacht voor psycho-educatie, sociale vaardigheden, emotionele zelfregulering en cognitieve vaardigheden. Merk je dat je na een hersenletsel snel vermoeid bent, prikkelbaar, soms heftig reageert? Dan kunnen deze sessies je helpen om jezelf beter te begrijpen en je hersenletsel een plaats te geven.

De sessies vinden telkens plaats op donderdagmiddag in het centrum van Kortrijk.


 

Werken bij Groep Ubuntu: Wissel

Mensen die een hersenletsel hebben opgelopen hebben meestal heel uiteenlopende beroepsopleidingen en -ervaringen. De activiteiten en taken die jou en anderen aanspreken zijn dan ook heel gevarieerd. Daarom krijg je in onze atelierwerking Wissel een divers aanbod gaande van productgerichte en creatieve activiteiten over huishoudelijke taken tot meer productiegerichte externe opdrachten.

Routine en eenvoud worden afgewisseld met uitdagende en moeilijke activiteiten om de hersenen voldoende te blijven prikkelen. Het is de bedoeling dat de technieken en strategieën die in de therapie werden aangeleerd ook gebruikt worden in het dagelijks leven.

Als je de mogelijkheden hebt om op zelfstandige wijze vrijwilligerswerk te doen voor een bedrijf of organisatie, kan Groep Ubuntu je hierin ondersteunen. De coach gaat samen met jou na wat je interesses zijn en gaat op zoek naar een passende job. In de opstartfase krijg je intensieve ondersteuning om geleidelijk te evolueren naar een begeleiding van op afstand. Heb je (voorlopig) minder mogelijkheden om op zelfstandige wijze vrijwilligerswerk te doen, dan kan je je inzetten via vrijwilligerswerk samen met enkele lotgenoten en een begeleider. De aanwezigheid van een professionele begeleider biedt zowel voor de cliënt als voor de werkgever de nodige veiligheid.


 

Wonen bij Groep Ubuntu

Indien je ondersteuning nodig hebt bij wonen, dan kan Groep Ubuntu jou deze ondersteuning op verschillende manieren bieden. Klik hier voor onze verschillende woonmogelijkheden.

Het zal altijd onze betrachting zijn om jouw mogelijkheden verder te ontplooien zodat je verder kan groeien naar meer zelfstandigheid of naar een wooncontext die beter bij jouw noden en wensen aansluit.