Arbeidsmatige activiteiten

Is een betaalde job momenteel niet mogelijk voor jou door een probleem van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard (MMPPS)? Dan bieden we jou binnen onze sociale onderneming de mogelijkheid om arbeidsmatige activiteiten te verrichten onder begeleiding, dit in combinatie met welzijns- en zorgbegeleiding. Hiervoor kan je terecht in onze ateliers van HISE.

Daarnaast kan je ook aan de slag via begeleid werken.

Via deze vorm van tewerkstelling bieden wij jou, naast een zinvolle bezigheid, regelmaat en structuur waarbij je de kans hebt om je talenten te leren kennen en verder te ontplooien.