Zorg- en welzijnsorganisaties schrijven nieuwjaarsbrief aan minister Hilde Crevits

SOM de federatie van sociale ondernemingen schreef in samenwerking met haar 480 leden, allen organisaties uit de zorg- of welzijnssector, waaronder Groep Ubuntu, een nieuwjaarsbrief gericht aan de Vlaamse regering.


Met de brief kaarten we de onhoudbare financiële situatie in de sector aan. Onze kwaliteitsvolle zorg mag immers niet in het gedrang komen. De druk op organisaties is de laatste maanden alleen maar toegenomen. SOM vzw richt zich daarom opnieuw tot de bevoegde overheden om werk te maken van structurele investering in onze sectoren, te beginnen met de indexering van de werkingsmiddelen. We schreven een nieuwjaarsbrief aan minister Hilde Crevits. Deze lieten we inlezen door directies, medewerkers en cliënten, want iedereen wordt getroffen door de onhoudbare situatie.

De nieuwjaarsbrief kan je hier nalezen of bekijk het filmpje waarin de brief wordt ingelezen op onze Facebookpagina.


Ander nieuws