Villa Madiba krijgt Qwiek dankzij Alpro Sociaal Fonds

Vorig jaar kreeg Villa Madiba, waar mensen wonen met een grote zorgnood, via het Alpro Sociaal Fonds (nu het Danone Sociaal Fonds) budget voor de aankoop van een Qwiek. Dat is een mobiele projector waarbij we heel creatief kunnen werken met beelden en muziek.


Dankzij de Qwiek kunnen we bv. tijdens zorgmomenten voor audiovisuele beleving zorgen, ook met foto's van de cliënt en zijn/haar netwerk. e Qwiek biedt ons heel wat mogelijkheden. In de badkamer creëren we met muziek en beelden aangepast aan de cliënt voor minder stress en meer ontspanning. Tijdens activiteiten zetten we de Qwiek in om cliënten meer te betrekken en te prikkelen. Ook cliënten die in bed liggen hebben baat bij de Qwiek, doordat hij ook op het plafond kan projecteren.

Hij is bovendien volledig personaliseerbaar. We kunnen werken met verschillende thema's, maar ook eigen beelden, foto's en muziek van de cliënt kunnen afgespeeld worden. Dit kan voor heel mooie contactmomenten zorgen tussen familieleden en cliënten, zeker bij die cliënten waar je minder makkelijk via woorden contact mee maakt. Zo kunnen ook herinneringen opgehaald worden aan vroeger. 

Kortom, de Qwiek is een échte meerwaarde voor Villa Madiba. Bedankt aan Alpro om ons via het Alpro Sociaal Fonds aan extra budget te helpen voor deze aankoop!

 

 


Ander nieuws