Safe4all-project Wereldgezondheidsdag

Naar aanleiding van Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, sloot Groep Ubuntu zich aan bij de partners van het Safe4All-project om ons te vertellen wat Veiligheid en Gezondheid op het werk voor hen betekent.


Het SAFE4all-project wil bijdragen aan dit doel door personen met een handicap te ondersteunen bij het verwerven van de competenties die ze nodig hebben om risico's en veiligheid op het werk aan te pakken en zich te gedragen met respect voor de veiligheid van iedereen. Bekijk hier de boodschap.

 


Ander nieuws