Inclusie? Da kan wel!

Nick kan nergens aan het werk. Joyce is op weinig plaatsen welkom. Jonas wacht al 4 jaar op zijn budget. Mensen met een handicap worden uitgesloten uit de maatschappij? Dakantochnie?! Iedereen heeft het recht om zelfstandig te wonen, te werken en actief deel te nemen aan onze samenleving.


Helaas blijft dit voor veel mensen met een handicap een onbereikbaar ideaal. Daarom bundelt SOM, onze werkgeversfederatie waar we lid van zijn, de krachten met andere organisaties. Samen roepen we de beleidsmakers op om snel werk te maken van een ambitieus plan om een inclusieve samenleving waar te maken.

Het toekomstplan moet álle beleidsdomeinen omvatten want inclusie gaat over alle aspecten van het leven: welzijn, wonen, gezondheid, onderwijs, inkomen, werk, toegankelijkheid, mobiliteit, vrije tijd, enz. In ons complex landje is het ook essentieel dat alle beleidsniveaus met elkaar samenwerken om dit Inclusieplan uit te werken en te realiseren. Van het lokale tot het federale niveau: iedereen moet zijn steentje bijdragen. Om de beleidsmakers een duwtje in de goede richting te geven, werden tien basisprincipes van een inclusieve samenleving uitgewerkt. Ook een reeks concrete aanbevelingen waarmee beleidsmakers aan de slag kunnen werden geformuleerd.

Op woensdagmorgen 10 juli 2024 werd symbolisch, samen met de basisprincipes en de aanbevelingen, een grote energiereep bezorgd aan Vlaams formateur Diependaele. Effectieve inclusie is alleen mogelijk als de federale en regionale overheden de handen in elkaar slaan. Inclusie? Da kan wel!

Voor meer informatie over de beleidsaanbevelingen van ‘Dakantochnie? Dakanwel!’ kan je terecht op www.dakanwel.be.
Ontdek de verhalen van Nick, Jonas en Joyce op www.dakantochnie.be


Ander nieuws