Green Deal Duurzame Zorg ging 1 jaar geleden van start

Vorige week werd in Brussel 1 jaar Green Deal Duurzame Zorg gevierd. Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid waarbij we ons samen met meer dan 300 andere organisaties uit de brede zorgsector engageren om te werken aan groene doelen. Ook onze kwaliteitsmedewerker Werner Verbruggen was erbij. 


Het eerste jaar lag de focus vooral op het delen van kennis tussen de deelnemende organisaties.

Onze organisatie richt zich vooral op 

  • het aanpassen van bestaande groenzones om bijvoorbeeld biodiversiteit te verhogen of om deze toegankelijker te maken
  • energiebesparende maatregelen: isoleren, nieuwe verwarmingsunits en technieken, maar ook aangepast menselijk gedrag om bijstoken of koelen te beperken
  • bekijken hoe we door innovatief hergebruik van materialen afval kunnen voorkomen. Dat laatste kan ook in combinatie met renovatiewerken, namelijk het recupereren van bouwmaterialen bij grondige renovaties

Deze feesteditie werd afgetrapt door Jean-Pascal van Ypersele, voormalig directeur van het International Panel for Climate Change. Hij was echter niet optimistisch over de nabije toekomst als we er als maatschappij niet in slagen om de opwarming van de aarde onder de 2,5 graden te houden. In België staat de volledige zorgsector in voor ongeveer 7% van de totale CO2-uitstoot. Onze inspanningen hébben dus wel degelijk een impact. Alle kleine stapjes van medewerkers van zowel grote als kleine organisaties dragen bij tot een substantieel effect. We moeten dus volop blijven inzetten op renovatie en gebruik van gebouwen, groenere mobiliteit, meer plantaardige voeding, slim hergebruik van (afval)materialen en verhoging van natuur en biodiversiteit rondom onze infrastructuur.

Sam Proesmans, Regiodirecteur van het ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen), kwam vervolgens toelichten dat het effect van geneesmiddelen op de gemiddelde levensverwachting beperkt is. De invloed van andere factoren zoals het recht op zuivere lucht, zuiver water en gezonde (= minimaal bewerkte) voeding, makkelijke toegang tot parken en openbaar groen, toegang tot sportinfrastructuur, ... is een stuk groter.Sofie Desmet, één van de trekkers van deze Green Deal, sloot de voormiddag af met de voorstelling van de 'Smarties'. Dit zijn indicatoren om de evolutie van alle genomen acties in kaart te brengen. Ook wij van Groep Ubuntu zullen jaarlijks de voortgang meten en doorgeven.
 
Na de veggie lunch stonden twee sessies van parallelle workshops gepland. Werner volgde de sessie 'Duurzaamheid in Actie' van The Good Wave. Hoe kan je werk maken van effectieve klimaatactie in je organisatie door te starten met kleine gedragsveranderingen in werking, mobiliteit of voeding (kleine stapjes maken immers een substantieel verschil, remember). De tweede sessie ging over Duurzaam en Circulair bouwen. Door de hoge energieprijzen zijn heel wat zorgorganisaties hun infrastructuur aan het vernieuwen. Ovam heeft volgens de circulaire principes (door hergebruik van materialen) een karrevracht aan lastenboek-sjablonen en materiaaldatabanken uitgewerkt die als basis kunnen dienen voor bouw- en renovatieprojecten. Dit moet het ons makkelijker maken om gericht en duurzaam te bouwen of renoveren.
 
Als afsluiter gaf Bas Maier ons een inkijk in de lessen die Nederland heeft getrokken uit het ondertussen driejarig bestaan van de Green Deal. Belangrijkste conclusie: wacht niet, omarm de chaos, en ga als eerste volger naast de pioniers staan in je organisatie als je voelt dat je iets wil veranderen. Ter illustratie liet hij ons volgend filmpje zien: First Follower: Leadership Lessons from Dancing Guy

Conclusie: het is nu het moment om samen met onze collega's de zorg duurzamer te maken, met Groep Ubuntu willen we hier graag verder op inzetten.
 


Ander nieuws