E-Profid opleidingsweek in Chiddingstone (UK)

Een delegatie van Groep Ubuntu volgde van maandag 28 november tot en met vrijdag 2 december 2022 het E-Profid-opleidingstraject in Chiddingstone (Sevenoaks Kent). De opleidingsweek werd georganiseerd door Diagrama Foundation (UK) en vond plaats in Bore Place (Commonwork Trust).


Bore Place is een non-profit organisatie (charity) die focust op regeneratieve landbouw, landbeheer en ondersteunt mensen met een kwetsbaarheid om een kwaliteitsvol en duurzaam te leven. Tijdens de opleidingsweek verdiepten de E-Profid-partners zich verder in het thema 'professionele identiteit (van doelgroepen) en (digitale) communicatie.

De groep dook, via een breed geillustreerde training, in de principes van de Montessori-methode en bracht tijdens de opleidingsweek inspirerende bezoeken aan onder andere de 'Tablehurst Community Farm', het Diagrama-centrum 'Cabrini House' en de bijhorende 'Supported Living Unit'.

Daarnaast vergaderen de stuurgroepleden er om het project verder vorm te geven en toekomstige activiteiten te ontwikkelen. E-Profid is een strategisch partnerschap van Diagrama Foundation (UK), Fundación Diagrama (ES), Università degli Studi di Salerno (Dipmed Unisa) (IT) en Groep Ubuntu (BE). E-Profid wordt gesubsidieerd door de Europese Unie. .Website Diagrama Foundation: link
Website Bore Place: link
Website Tablehurst Community Farm: link
Website E-profid: link
Ander nieuws