Vragen

Ondersteuning

Ik kreeg een budget toegewezen, maar heb dit nog niet. Kan ik toch al bij jullie terecht?

Via Het Loket van Groep Ubuntu gaan we na welke ondersteuning je precies nodig hebt. We bekijken of het mogelijk is om te starten via RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp).

Welke ondersteuning kan ik krijgen via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)?

Rechtstreeks Toegankelijke hulp is er voor mensen die een beperkte ondersteuning nodig hebben. Dit kan op verschillende domeinen ingevuld worden, bv. voor wonen maar ook voor werken. Klik hier voor meer info over RTH.

Kan ik mijn RTH-ondersteuning betalen met een basisondersteuningsbudget?

Met een basisondersteuningsbudget (BOB) kan je je Rechtstreeks Toegankelijke Hulp betalen. Je moet niet verantwoorden wat je met een BOB doet. Klik hier voor meer info over het BOB.

Wat kost de ondersteuning die ik vraag?

Enerzijds heb je de zorgkost, anderzijds de woon- en leefkosten. Om de zorgkost te bepalen maken we voor jou een offerte op maat. Die kan je betalen met je budget of via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Deze is afhankelijk van de ondersteuning die je nodig hebt.

De woon- en leefkosten zijn afhankelijk van de plaats waar je woont of werkt en welke ondersteuning je nodig hebt. Deze kost wordt betaald met je tegemoetkoming of loon van je werk.

Je kan altijd contact opnemen met Het Loket voor meer informatie hierover.

Wat is het verschil tussen betalen met een voucher of cash? Wat is mogelijk bij Groep Ubuntu?

Met een voucher betaal je gewoon met de punten die jou zijn toegekend aan Groep Ubuntu volgens de ondersteuning die vraagt. Je krijgt daarvoor een offerte die na jouw goedkeuring ingezet wordt in punten. Bij cash betaal je de zorgkosten met cash geld. Je krijgt daarvoor dan een factuur. Als je met cash betaalt moet je daarvoor wel een boekhouding bijhouden. Je kan je eventueel laten bijstaan door een bijstandsorganisatie. Klik hier voor meer info over bijstandsorganisaties.
 

Ik heb nu een budget voor dagondersteuning. Wat moet ik doen om alleen te gaan wonen?

Om die stap te zetten, moet je de procedure voor een budget doorlopen. Dit kan via de dienst DOP of via jouw mutualiteit. Je kan het uiteraard ook zelf doen. De ondersteuning die jij nodig hebt, wordt in kaart gebracht en in een ondersteuningsplan omgezet. Daarna wordt er een zorgzwaarte-instrument en prioriteringsfiche ingevuld. Dit gebeurt door een multidisciplinair team. Meer info over multidisciplinaire teams vind je hier. De regionale prioriteitencommissie kent je tenslotte een prioriteringscategorie toe.
Contacteer gerust vrijblijvend Het Loket. Wij helpen je graag op weg.
 

Staan jullie in voor vervoer?

Afhankelijk van jouw ondersteuningsnood en de regio waar je woont bieden wij bij Groep Ubuntu busvervoer aan. Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

Ik woon bij jullie, maar ik kan in het weekend niet meer naar huis. Wat nu?

Als je in het weekend door omstandigheden niet meer naar huis kan, dan kan je een 7 op 7-ondersteuning aanvragen. Het is echter wel de bedoeling dat je dan 6 maanden onafgebroken in je woonst verblijft.

Zijn er wachtlijsten bij Groep Ubuntu?

Afhankelijk van de ondersteuning die je vraagt is er mogelijk een wachtlijst. We doen natuurlijk onze uiterste best om samen met jou te zoeken wat wel mogelijk is. Binnen de dagbesteding zijn er geen wachtlijsten. Aarzel niet om ons te contacteren voor verdere info.

Voor ouders

Als ouder wil ik me bij Groep Ubuntu engageren. Is dit mogelijk?

Uiteraard kan dit. Bij Groep Ubuntu is er heel wat vrijwilligerswerk mogelijk. Klik hier voor meer informatie. Je kan je ook engageren als lid van de gebruikersraad. Contacteer ons gerust mocht je hier interesse in hebben.

Als ouders hebben we een budget wonen aangevraagd maar staan al jaren op de wachtlijst. Wat als er iets met ons gebeurt?

Dan kijken we of we een noodsituatie kunnen aanvragen en bieden we van daaruit een oplossing om dan de verdere procedure te volgen.

Werken

Ik ga nog naar school. Kan ik proeven van jullie aanbod?

Bij Groep Ubuntu kan je proeven van het aanbod via een kennismakingsstage of een inwerkstage. Heb je interesse? Contacteer dan Het Loket.

Groep Ubuntu heeft een groot aanbod aan werkplaatsen. Hoe kan ik daaruit kiezen?

Groep Ubuntu ondersteunt je bij het maken van je keuze. Hiervoor hebben we de dienst Passerelle. Passerelle gaat samen met jou op stap om de juiste keuze te maken op basis van jouw interesses en talenten. Klik hier voor meer info.

Ik zou graag betaald werk hebben, maar weet niet of dit mogelijk is.

Dit is mogelijk maar hiervoor dienen we een traject via begeleid werk aan te gaan. We bekijken dit samen met jou en werken hiervoor samen met GTB-Vlaanderen. Meer info over GTB-Vlaanderen vind je hier: link.

Kan ik in het reguliere arbeidscircuit tewerkgesteld worden?

We kunnen samen met jou bekijken wat de mogelijkheden zijn en helpen je graag op weg. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid voor begeleid werk op maat.

Wonen

Ik zou graag alleen wonen. Hoe weet ik welke woonvorm voor mij mogelijk is?

Bij Groep Ubuntu kan je leren om zelfstandig te wonen. Dit kan via verschillende trajecten die vaak gecombineerd worden met mobiele ondersteuning of met ondersteuning van structurele reguliere diensten.Contacteer gerust Het Loket voor ondersteuning en meer informatie.

Ik wil alleen wonen en heb ondersteuning nodig op vlak van financiën en administratie. Kan dat?

Onze mobiele coaches bekijken samen met jou waar je nood aan hebt. Zij bieden dan de nodige ondersteuning of verwijzen je door naar diensten die je hierbij kunnen helpen.

Ik zou graag met vrienden samenwonen. Kan dit bij jullie?

Uiteraard is er een mogelijkheid om samen te wonen met je vrienden. We starten een traject op om samen met jullie de nodige ondersteuning in kaart te brengen. Meer info? Klik hier.

Werken bij ons

Kan ik mijn anciënniteit meenemen als ik start bij Groep Ubuntu?

Jouw loon wordt bepaald op basis van de functie en het  daaraan verbonden diploma en de anciënniteit. Bij indiensttreding wordt de relevante anciënniteit meegenomen. Deze is afhankelijk van de functie en volgt de regels van het VAPH.

Kan ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering krijg van de mutualiteit?

Als arbeidsongeschikte werknemer mag je vrijwilligerswerk verrichten dat verenigbaar is met je gezondheidstoestand, zonder je arbeidsongeschiktheid te beëindigen. Het is de adviserend arts van het ziekenfonds die voor de aanvang van het vrijwilligerswerk moet vaststellen dat het vrijwilligerswerk verenigbaar is met jouw algemene gezondheidstoestand.

Hoe blijf ik op de hoogte van vacatures?

Elke vacature verschijnt op onze website. Het is aan jou om ons te volgen. Als je het contactformulier invult op de website dan krijg je automatisch een e-mail bij een nieuwe vacature. Aan jou dan om de vacature te bekijken, na te gaan of jij de geschikte kandidaat bent en ons daarvan te overtuigen.

Heeft het zin om spontaan te solliciteren en word ik dan gecontacteerd bij een vacature?

Je kan steeds spontaan solliciteren. Toch is het belangrijk dat je bij een concrete vacature opnieuw solliciteert met een gerichte motivatiebrief waarin je toelicht waarom je voor deze specifieke vacature solliciteert en waarom je denkt de geschikte kandidaat te zijn.

Kan ik een vakantiejob doen bij Groep Ubuntu?

Een vakantiejob doen bij Groep Ubuntu kan enkel in bepaalde contexten. In onze ateliers werken we zelden met jobstudenten, in de woningen zijn er wel mogelijkheden. Je kan steeds spontaan solliciteren voor een vakantiejob. Wij geven de voorkeur aan studenten die een agogische opleiding volgen, waarbij de vakantiejob een meerwaarde voor zowel de student als voor de werking is.

Waar kan ik de loonbarema’s vinden?

Onze VAPH-organisatie valt onder het paritair subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap (319.01). Op de website van de Werkgeversorganisatie SOM kan je steeds de meest recente loonbarema’s vinden. http://www.som.be/site/over/service/48/baremas.htm  Let wel, deze barema’s zijn niet van toepassing op alle partner vzw’s die deel uitmaken van de sociale netwerkorganisatie Groep Ubuntu.

Sociale economie

Hoe kan ik een activeringstraject aanvragen?

Via de website van de VDAB kan je meer informatie vinden over wie nu juist een activeringstraject kan aanvragen en wat de verschillende stappen hiervoor zijn.

VDAB-link

Je kan ook altijd terecht bij Het Loket.

Kan ik arbeidsmatige activiteiten (AMA) combineren met begeleid werken?

Om dubbele financiering te vermijden, is AMA niet combineerbaar met begeleid werken. Een persoon met een beperking mag dus niet bijvoorbeeld één dag per week begeleid werken en één dag per week arbeidsmatige activiteiten verrichten. Daarnaast zal het aanbod AMA ook uitgesloten worden voor personen met een beperking die hun dagondersteuning vergoed krijgen via een persoonsvolgend budget.