'Cognitie & Inclusie'

‘Cognitie & Inclusie’ brengt de adaptieve en transversale vaardigheden in kaart die noodzakelijk zijn om succesvol deel te nemen aan onze maatschappij. Bij volwassenen met een verstandelijke beperking  ontbreken deze vaardigheden vaak omdat ze geen deel uitmaken van de training of traject. Over het algemeen ligt de focus voor deze doelgroep op praktische vaardigheden en niet op bijvoorbeeld de probleemoplossende vaardigheden. Methodieken om dergelijke transversale vaardigheden te trainen zijn in veel gevallen ongekend of ze worden niet correct geïmplementeerd. Het laatste omdat de begeleiders en sociaal werkers vaak niet overtuigd zijn dat volwassenen met een verstandelijke beperking deze vaardigheden kunnen aanleren.

‘C&I’ wil stilstaan bij succesvol geïmplementeerde cognitieve methodes die zich focussen op transversale vaardigheden en wil deze aanpak verspreiden. ‘C&I’ wil bijdragen aan de optimalisering van de condities die noodzakelijk zijn om deze cognitieve modellen te implementeren, en dit zowel naar de professionelen als naar de organisaties die deze volwassenen ondersteunen toe.

Het uiteindelijke doel van dit project is om de levenskwaliteit, inclusie en jobopportuniteiten van de doelgroep te promoten.

 

 

               

 

 


 


Output van C&I

Evaluatie van cognitieve modellen en methodieken om de vijf cognitieve transversale vaardigheden van volwassenen met een verstandelijke beperking te verbeteren: probleemoplossingsvaardigheden, zelfregulering, zelfbepaling, flexibiliteit en creativiteit.

Een instrument om opvattingen en overtuigingen die leven bij professionelen met betrekking tot intelligentie en cognitie, inclusie, levenskwaliteit en tewerkstelling van de doelgroep te evalueren.

Een instrument om diezelfde opvattingen en overtuigingen die leven op organisatieniveau zoals ze zichtbaar zijn in het beleid en de strategie van de organisatie te evalueren.

Een instrument om de persoonlijke overtuigingen rond leren, inspanning en inclusie bij volwassenen met een verstandelijke beperking te evalueren.

                                     
Voor meer informatie over 'Cognitie & Inclusie' kan je terecht bij de coördinator
van het project Johan Warnez, Manager Kwaliteit, Ontwikkeling en Innovatie.

johan.warnez@groepubuntu.be

Website Cognition & Inclusion

 


 

Partners  

 

 

 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst (SE)

SV doet aan volwasseneducatie, waarbinnen het Kulturcentrum Väst een origineel project ontwikkelde : professionele artiesten, samen met mensen met beperkingen, zetten volgens de Respons Dets Performing Arts - methodiek, theater projecten op.

www.sv.se

 

 

Universidade de Évora (PT)

Het departement sociale wetenschappen, organiseert bachelor, master en postgruadaat opleidingen met specifieke aandacht voor cognitieve en inclusieve projecten van mensen met verstandelijke beperkingen.

www.uevora.pt

 

Asociacion Vale, Durcal (ES)

As Vale is een ondersteuningsdienst in de buurt van Granada, opgericht door ouders van mensen met een verstandelijke beperking. Ongeveer 200 clienten worden er begeleid, steeds met de bedoeling inclusie en volwaardig burgerschap te bevorderen.

www.asvale.org

 

Institut Valencià d'Atenció Social Sanitària IVASS, Valencià (ES)

IVASS (Spanje) is een overheidsinstantie, gelinkt aan het 'Regionale ministerie van gelijke kansen en inclusie' van de Valencia regio. Het ondersteunt en initieert acties op het vlak van handicap en sociale dienstverlening, in functie van volwaardig burgerschap voor allen.

www.gva.es

 

Tampere University of Applied Sciences, Tampere (FI)

TAMK is een gerenommeerde en een van de grootste en populairste hogescholen in Finland, met een belangrijk departement sociale wetenschappen. In de opleiding ligt de nadruk op multidisciplinariteit, creativiteit, innovatie en internationalisering.

www.tamk.fi

 

NARHU, Plovdiv (BG)

NARHU is een Bulgaarse koepelorganisatie die alle professionals, werkzaam in de gehandicaptenzorg vertegenwoordigt en acties onderneemt m.b.t. professionalisering, organisatieontwikkeling en sociale inclusie. Ze organiseren ze training en tewerkstelilng van mensen met beperkingen.

www.narhu.org

 

Irecoop Veneto, Pandova (IT)

IrecoopVeneto is een Italiaanse trainingsorganisatie, gesubsidieerd door de Regionale Unie van Ccooperatieves met het doel de sociale ontwikkeling van de regio te ondersteunen. Irecoop ondersteunt en initieert vormingen voor mensen met en zonder beperkingen, en werkt nauw samen met (gespecialiseerde) tewerkstellingsinstanties.

www.irecoop.veneto.it

 

ENSA, European network of Social Authorities

ENSA - gepatroneerd door de Veneto Regio (It) - is een netwerk van steden en europese regio's die als doel heeft internationale samenwerking rond sociale thema's te bevorderen.

www.ensa-network.eu


 


 

Media