Binnen Groep Ubuntu willen we alle mogelijke initiatieven nemen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt talentgericht te activeren. Met andere woorden op basis van eigen talenten hun huidige of toekomstige job zo veel mogelijk laten aansluiten bij de reguliere economie. Daarnaast worden op maat van de persoon alle mogelijkheden voorzien om al dan niet tijdelijk terug te vallen op een werkomgeving met meer zorgondersteuning. Een ruime waaier aan erkenningen en initiatieven die zorg én economie verbinden op maat van elke doelgroepmedewerker.

Deze unieke werkvorm doet grenzen vervagen zodat iedereen op maat van zijn/ haar mogelijkheden en talenten zinvol werk verricht met een brede sociale en maatschappelijke meerwaarde: verder, sterker, anders.