Speelpleinwerking

Elke schoolvakantie leven heel wat kinderen zich uit tijdens de speelpleinwerking. Vzw De Stroom ondersteunt gemeenten in het inclusief maken van hun speelpleinwerking, zodat het bestaande aanbod zowel kan openstaan voor kinderen met als zonder beperking. Samen met de ouders bespreken we de specifieke begeleidingsnoden van ieder kind. We stemmen onze begeleiding hierop af, zodat alle kinderen een leuke vakantiewerking kunnen beleven!

Meer info: