Werken als ateliercoach iets voor jou?

Voor ons dag- en therapiecentrum Wissel voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel zijn we op zoek naar een ateliercoach.


Wissel biedt met het programma Breinbreker (+) voortgezette cognitieve revalidatie bij volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH), en ondersteunt hen in werken, vrije tijd en relaties, al naargelang de ondersteuningsvraag. Psycho-educatie, training van executieve functies, emotionele zelfregulering en sociale vaardigheidstraining vormen de hoofdbestanddelen van het breinbreker-programma.

Als coach zijn dit jouw voornaamste verantwoordelijkheden:

  • Out of the box brainstormen en opzetten van nieuwe producten
  • Mee helpen uitwerken van een aantrekkelijk, gevarieerd en uitdagend activiteitenaanbod in het dagcentrum Wissel
  • Bijdrage leveren aan het POP door het detecteren van noden en het formuleren en realiseren van individuele doelstellingen
  • Begeleiden van cliënten bij activiteiten om generalisatie en transfer vanuit de therapie te bevorderen
  • Mee helpen realiseren van team- en organisatie gebonden doelstellingen (cliëntenparticipatie, vrijwilligers ondersteunen, occasionele vormingspakketten, lean, QOL, werkgroepen…)

Je bent vertrouwd met de gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel en hebt kennis van methodieken en hulpmiddelen om personen met NAH te ondersteunen zodat ze leren omgaan met de blijvende beperkingen en de draad terug kunnen opnemen. Je werkt methodisch en analyseert de taakeisen en de mogelijkheden van de cliënt om participatie maximaal mogelijk te maken.

We bieden je een halftijds vervangingscontract aan met verloning volgens barema paritair comité 319.01, maximum klasse 1 volgens diploma en anciënniteit.

Vacature ateliercoach NAH

Interesse?

Stuur jouw sollicitatiebrief en CV met vermelding van de vacature tot en met 30/09/2021 via e-mail naar steffy.tran@groepubuntu.be.


Ander nieuws