Startschot voor Erasmus+-project TETRA-S

Tijdens dit project onderzoeken we, in navolging van ons vorige project, hoe we de vaardigheden van mensen met cognitieve noden kunnen versterken zodat we tot een actieve en succesvolle sociale participatie kunnen komen.


Met Groep Ubuntu (België), de universiteit van Evora (Portugal), het Europese ENSA-netwerk, de Bulgaarse koepel van zorgprofessionals NARHU (Plovdiv), EUROCY Innovations (Nicosia,Cyprus) en IVASS Valencia (Spanje) kwamen we een eerste keer samen in Padova (Italië). We breien samen een vervolg aan het Cognitie & Inclusie-project, dat vorig jaar werd afgerond.

Met TETRA-S leggen we de nadruk op de transfer van verworven problem solving vaardigheden, zelfregulering, flexibiliteit, ... We stellen ons de vraag welke condities we moeten creëren zodat volwassenen met cognitieve noden deze transversale vaardigheden daadwerkelijk en op eigen initiatief kunnen inzetten, telkens waar en wanneer nuttig. Competentie, autonomie en verbinding zijn hierbij van belang, net als een krachtige leeromgeving en metacognitieve reflecties. Presuming competence, actieve modificeerbaarheid, Quality of Life, transversale vaardigheden en mediërende interventies (MAH) zijn hierbij sleutelbegrippen.

Eind 2024 willen we het resultaat presenteren: een Massive Open Online Course bedoeld voor professionals die volwassenen met cognitieve noden ondersteunen.


Ander nieuws