Startschot Green Deal Duurzame Zorg

Gisteren gaf minister Hilde Crevits in AZ Groeninge het startschot voor Green Deal Duurzame Zorg. Samen met 150 andere zorgorganisaties tekende Groep Ubuntu hierop in.


De klimaatverandering en een vervuilde leefomgeving brengen heel wat fysieke, mentale en sociale gevolgen met zich mee. Als organisatie in de zorgsector vangen we deze gevolgen mee op, maar tegelijkertijd dragen we ook zelf bij aan deze problemen. Door in te tekenen op de Green Deal Duurzame Zorg engageert Groep Ubuntu om zich de komende drie jaar samen met andere belangrijke actoren in de sector actief in te zetten om de verduurzaming in de zorgsector te versnellen.

Uit de vier thema’s (natuur en gezondheid, klimaat en infrastructuur, materialen en afval, geneesmiddelen in het afvalwater) kozen we een aantal acties waar we concreet willen op inzetten en sensibiliseren. We zijn ervan overtuigd dat het geheel van al onze kleinschalige acties een positief signaal zijn en dat we op deze manier kunnen bijdragen aan de noodzakelijke duurzame versnelling.

Wordt vervolgd...


Ander nieuws