EDC-kaart als hefboom naar toegankelijkheid

De European Disability Card is een wettelijke erkende kaart, op Europees niveau. Deze kaart bevordert de toegang van personen met een beperking tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding en biedt een aantal voordelen in die domeinen.


Met de eenvormige kaart, die gemakkelijk te herkennen is, kan de houder ervan zich kenbaar maken en het recht op korting, een voorbehouden plaats of ander voordeel vragen, zonder verwarring of discussie. Zo bevordert de EDC hun volwaardige participatie aan onze samenleving.

Oprichter en bezieler Pieter Paul Moens en thuiszorgkundige Debby Rombaut ijveren reeds meer dan een jaar, via sociale media en via de politiek dat de European Disability Card meer aan bekendheid verwerft. Het is een identiteitsbewijs waarmee personen met een beperking zich kenbaar maken en die het hebben van een beperking aantoont, ook wanneer communicatie met derden moeilijk is. Door het tonen van de EDC-kaart kunnen onzichtbare beperkingen zichtbaar worden en daar kan geen discussie over mogelijk zijn. De European Disability Card kan een hulpmiddel zijn om in nood te gebruiken, of zich kenbaar te maken, … . Ze vragen enkel begrip en respect.

De EDC-kaart is strikt persoonlijk, de voordelen zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik, door aan de keerzijde pictogrammen te plaatsen worden onzichtbare beperkingen zichtbaar en kan aangepaste hulp aangeboden worden. Indien dit niet voldoende is kan men er een QR-code aan toevoegen voor de nodige doktersattesten. De houder van de kaart beslist zelf wanneer hij deze toont, beter 1 duidelijke kaart zodat iedereen deze herkent en er rekening mee kan houden!

Meer informatie over de kaart vind je op de fanpagina of op de site van European disability card.

Ze hebben ondertussen ook een promofilmpje gemaakt in functie van dag van de zorg.


Ander nieuws