40 jaar Feniks - Johan Timperman schenkt € 3.000 aan Kalambwe Disability Group

Vandaag is het exact 40 jaar geleden dat de Feniks van start ging. Naar aanleiding van die bijzondere datum schonk bezieler Johan Timperman de giften voor zijn pensioen aan de Kalambwe Disability Group.


Voor zijn pensioen wou hij liever geen afscheidscadeau, wel wou hij iets extra kunnen betekenen voor het project van Sekani en Aline, een Avelgems koppel in Malawi voor mensen met een beperking. Dit leverde € 3.000 aan giften op.  

Vorig jaar ging Johan Timperman met pensioen. Het grote feest dat toen gepland was om hem uit te zwaaien en te bedanken voor wat hij voor Groep Ubuntu x 8K heeft betekend, kon niet doorgaan. Corona gooide roet in het eten. Op de uitnodiging stond vermeld dat mensen een gift konden doen.

Johan Timperman: “Ik zat niet te wachten op vele flessen wijn of mooie boeketjes. Voor alle duidelijkheid, die krijg ik wel graag, hoor. Maar ik dacht meteen aan de Kalambwe Disability Group, jonge mensen die zich enorm hard inzetten en écht iets willen betekenen. Dat vind ik veel waardevoller. Ook de manier waarop spreekt me aan. In Malawi willen ze datgene verwezenlijken dat wij hier met Groep Ubuntu x 8K al jaren doen: kwetsbare mensen mogelijkheden bieden. Ik zie het als het internationale verlengstuk van wat wij hier in België doen. Ik ben dan ook enorm blij dat ik mag aankondigen dat we € 3.000 kunnen schenken.”

Sekani Mbewe: “Voor ons betekent die gift enorm veel. In 2015 zijn wij gestart zonder vaste werkplaats. In 2017 konden we dankzij een donatie een kleine shelter bouwen. Deze werd al snel te klein en wordt nu als winkelpunt gebruikt. Momenteel huren we met de Kalambwe Disability Group een huis maar onze ultieme droom is om een eigen vaste plek te hebben van waaruit we onze activiteiten verder kunnen uitbouwen. We hebben al bouwgrond op het oog. Op dit moment ondersteunen we 85 kwetsbare mensen. De bedoeling is om hen in ons opleidingscentrum sterker te maken, vaardigheden bij te brengen en zelfstandigheid te bieden zodat ze later kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Door hen te coachen, proberen we ervoor te zorgen dat ons team van vrijwilligers zoveel mogelijk zelfsturend is. In Malawi zijn er veel jobs voor naaisters, houtbewerkers en lassers. Daar willen we dan ook vooral op inzetten, zodat ze een zo groot mogelijke kans hebben op de arbeidsmarkt. Er is nog een lange weg te gaan om er aan te tonen dat mensen met een kwetsbaarheid wel degelijk iets kunnen betekenen in de maatschappij, maar opgeven staat niet in ons woordenboek.”

Johan Timperman: “Dat verhaal doet me terugdenken aan hoe we 40 jaar geleden gestart zijn met de Feniks. We hebben toen met heel beperkte middelen een dagcentrum uit de grond gestampt, met het idee om de mensen die we ondersteunden sterker te maken. Hier zijn we erin geslaagd om dit dankzij de steun en de helpende handen van velen uit te bouwen tot de organisatie die we vandaag zijn. In 1995 startten we al een samenwerking op in Zuid-Afrika, met de bouw van een nieuw dagcentrum in Bela Bela. Met zeer beperkte middelen ijverden we er voor een maximale output ter verbetering van de levenskwaliteit van mensen met nood aan ondersteuning. Wat zij in Malawi willen realiseren is heel gelijkaardig aan wat wij doen. Ik hoop dan ook dat er een meer permanente vorm van samenwerking kan ontstaan. Het is een samenwerking die ons als organisatie en als persoon enorm kan verrijken, een heel mooi voorbeeld van ubuntu dus!”

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? 

Aline Verbeke: “Ik heb Sekani in Malawi leren kennen. Begin 2018 is hij voor het eerst voor drie maanden naar België gekomen. Hier zou de verveling al snel toeslaan, niets doen is niets voor hem. Ik kende Groep Ubuntu x 8K en stelde de vraag of hij als vrijwilliger iets kon betekenen. Hij kon toen drie maanden in bioboerderij Het Ganzenhof in Avelgem aan de slag. Johan wist hiervan en hoorde van ons project. Toen heeft hij ons uitgenodigd voor een gesprek.”

Johan: “Sinds dat moment zijn het de mensen van Kalambwe Disability Group die tijdens onze activiteiten en evenementen een handje toesteken, bv. door achter de bar te staan. Het bedrag dat we daarvoor betalen gaat integraal naar het project. Na deze schenking mag het echter niet stoppen want het project is nog lang niet afgerond.”

Sekani: “We vinden het fantastisch dat we deze steun krijgen. Dankzij deze mooie gift en de subsidies van GRIS Avelgem (Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking) kunnen we nu echt starten met de realisatie van een eigen bouwproject, iets wat we een paar jaar geleden nooit hadden durven dromen.”

Vandaag, 19 januari, is het exact 40 jaar geleden dat de Feniks van start ging. De cheque van € 3.000 werd naar aanleiding van die verjaardag overhandigd, voor de bouw van dit mooie project in Malawi. 

Wie de Kalambwe Disability Group wil steunen kan dat nog altijd door een gift te storten op rekeningnummer BE31 8779 5397 0155.
Meer info over het project vind je op hun Facebookpagina


Ander nieuws