Steun 'Fonds Dokter Daniël De Coninck'

Groep Ubuntu x 8K garandeert de mobiele ondersteuning van cliënten in de regio. Om de communicatie met cliënten thuis te continueren worden verschillende communicatiemiddelen ingezet. Dankzij de steun van het Fonds Dokter Daniël De Coninck kochten we 50 extra tablets aan.


Deze tablets worden ingezet om op afstand met onze cliënten te communiceren. Groep Ubuntu x 8K kreeg deze steun van het fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Dit fonds stelt snel middelen ter beschikking van eerstelijnsorganisaties om de uitzonderlijke noden mee op te vangen, in de strijd tegen het coronavirus. Een warme dankjewel.


Ander nieuws